Forskningsprosjektet DiSko er et innovasjonsprosjekt som har som mål å utvikle nye praksiser for skolekonserter i Norge.