Kick off i Haugesund

Kick off i Haugesund

26. - 27. september 2017 var det oppstartsamling for første sekvens på Vestlandet skoleåret 17/18. Til sammen 28 deltakere fra skolene, utøverne, HVL, DKS og Kulturtanken med flere deltok. Hovedgrunnlaget for samlingen var et utkast til en tilstandsrapport (tilstandsbeskrivelse) som forskerne har utarbeidet. Her legges det vekt på 4 perspektiver; rektors perspektiv, klasselærers perspektiv, musikklærers perspektiv og elevers perspektiv. I tillegg en SWOT-analyse fra 5 masterstudenter ved HVL. Det ble arbeidet mye i grupper, mest skolevis, men også for utøverne og forskerne, osv. Deltakerne skal bruke et felles verktøy ved navn BOX Capture, og brukte noe tid på å installere og lære seg dette.

Endre Olsen

Endre Olsen

The Arts and Education 2017

The Arts and Education 2017