Oppsummering av The Arts and Education 2017

Oppsummering av The Arts and Education 2017

Konferansen The Arts and Education - Integration or Seperation? samlet rundt 100 deltagere hos Høgskulen på Vestlandet. Konferansen var en del av forskningsprosjektet DiSko, og på programmet stod flere internasjonalt anerkjente forskere, blant annet Eric Booth, Gert Biesta og Liora Bresler og Dave Camlin.

I denne videoen oppsummerer førsteamanuensis Kari Holdhus dagene på Stord

Jonas Selås Olsen

Jonas Selås Olsen

Elin Hestenes

Elin Hestenes