Jonas Selås Olsen

Jonas Selås Olsen

Jonas Selås Olsen
Født 1986
Bur på Rommetveit, Stord.

Gitarist

Jobbar til dagleg på musikkavdelinga ved Høgskulen på Vestlandet campus Stord i tillegg til utøvande verksemd. På høgskulen underviser han blant anna i gitar, ensemble og studio. Som gitarist har han gitt ut album med band som Goldlog og Andreas Petersson & Lausongan.

Olsen har også mykje erfaring frå kulturskulen.

Jonas Selås Olsen var DiSko-musikar hausten 2017 og 2018.

DiSko-seminar på Stord januar 2018

DiSko-seminar på Stord januar 2018

Oppsummering av The Arts and Education 2017

Oppsummering av The Arts and Education 2017