DiSko-seminar på Stord januar 2018

DiSko-seminar på Stord januar 2018

DiSko-seminar Stord januar 2018

17. - 18. januar var 21 deltakere fra vestlandsskolene igjen samlet til seminar sammen med utøverne og forskerne, samt representanter for CASE (HVL) og Kulturtanken. Noe av tiden gikk til å evaluere aktivitetene høsten 2017, mens hovedfokus var å planlegge aktivitetene våren 2018. Alle skolene er i ferd med å nærme seg hvert sitt utkast til modell for en produksjonstype.


PROGRAM

Onsdag 17. januar
12.00:     Lunsj
13.00:     Velkommen. Informasjon fra prosjektledelsen. Korte kommentarer fra hver skole:    Hvordan har dere opplevd høstens aktiviteter sett i forhold til forventningene?
14.00: Data fra høstens aktiviteter.
Hvordan planlegger vi å analysere? Hvordan kan vi se aktivitetene på skolene som modeller? Ved Kari Holdhus
15.15 - 15.30: Mitt doktorgradsprosjekt. Ved Synnøve Kvile
15.30 - 16.00:     Kaffepause
16.00:     Hver skole forteller om sine aktiviteter: Planer, aktiviteter, refleksjoner.  
17.30:     To møter: Mellom lærere og mellom musikere.
Gleder og utfordringer ved å være musiker eller lærer i DiSko. Hva tror de to grupperingene er forutsetninger for å kunne skape gode dialogiske musikerbesøk?
18.30:     Slutt for dagen
19.30:     Middag

 

Torsdag 18. januar
9.00:     Hva bør vi prøve på skolene til våren? Ved Kari Holdhus- Noen videosnutter til inspirasjon, diskusjon
10.00:     Hver skole planlegger
10.45:     Presentasjon for kritiske venner
12.00:     Ny presentasjon. Avslutning.
13.00:     Lunsj

 

Foto: Lars Opstad.
Skolekonsertproduksjonen Vrang

Medforsker: Synnøve Kvile

Medforsker: Synnøve Kvile

Jonas Selås Olsen

Jonas Selås Olsen