Masteroppgaver knyttet til DiSko

Masteroppgaver knyttet til DiSko

To studenter ved Høgskulen på Vestlandet (Stord) skal skrive masteroppgaver med tilknytning til DiSko-prosjektet.

Markus Oliver Kydland analyserer datamateriale fra 2 av de 4 skolene på Vestlandet, og legger fokus på samarbeidet mellom lærerne og musikerne. Han ønsker å undersøke hvordan de involverte har opplevd prosjektet så langt, deres rolle i det og deres tanker rundt utbytte for alle involverte. Intervju er planlagt i midten av februar 2018, og tar utgangspunkt i data samlet inn høsten 2017.

Annika Olsen fokuserer på hvordan musikere i DiSko-prosjektet arbeider sammen med lærere for å skape et interaktivt produkt for elever i aldersgruppen 7-8 år. Hun har i løpet av høsten vært fullt deltakende observatør i prosjektet, og har fungert som en assisterende forsker/musiker. På den måten fikk hun utforsket samarbeidet mellom partene fra et musikerperspektiv. Problemstillingen hennes lyder foreløpig slik: Hvordan samarbeider musikere og lærere i et innovasjonsprosjekt, og hvilke arbeidsmetoder bruker de i planleggingsprosessen for å utvikle nye praksiser for skolekonserter?

Medieomtaler av DiSko

Medieomtaler av DiSko

Ny medforsker

Ny medforsker