Masteroppgaver knyttet til DiSko

Masteroppgaver knyttet til DiSko

To studenter ved Høgskulen på Vestlandet (Stord) har skrevet masteroppgaver med tilknytning til DiSko-prosjektet.

Markus Oliver Kydland si masteroppgåve frå juni 2018 heiter Kunst og Skule: Ein Dialog? Ein studie av musikarar og lærarar sitt samarbeid i eit innovasjonsprosjekt.

Kydland har forska på kva som karakteriserte dialogen mellom besøkande musikarar og lærarar ved ein skule i prosjektet, og korleis deira profesjonelle utgangspunkt prega denne dialogen. Han fann mellom anna at deltakarane sine roller, samarbeidet, kommunikasjonen og kapitalen/makta er avgjerande for å forstå dialogen mellom deltakarane.

Markus Oliver Kydland er i dag musikklærar ved Stanghelle skule, og bandlærar for to band i Vaksdal kulturskule. 

Annika Olsen sin masteroppgave fra november 2018 heter Å «krysse» grensesoner. Et samarbeid mellom virksomhetene skole og kunst. En kvalitativ studie og SWOT-analyse av et samarbeid mellom musikere og lærere i et innovasjonsprosjekt.

Olsen fokuserte på hvordan musikerne og lærerne i DiSko-prosjektet arbeidet sammen for å skape et interaktivt produkt for elevene i aldersgruppen 7-8 år, hvor hun i løpet av høsten 2017 var deltakende observatør i prosjektet. I tillegg fungerte hun som assisterende forsker/musiker, og fikk på denne måten utforsket samarbeidet mellom partene igjennom et musikerperspektiv. Etter å ha gjort en kvalitativ undersøkelse, samt en SWOT-analyse av funnene, ble problemstillingen slik: Hvordan opplever en deltakende observatør styrker, svakheter, muligheter og trusler i et samarbeid mellom musikere og lærere i et innovasjonsprosjekt på en skole? 

Medieomtaler av DiSko

Medieomtaler av DiSko

Medforsker: Synnøve Kvile

Medforsker: Synnøve Kvile