Produksjonsrapport 1, 2018

Produksjonsrapport 1, 2018

Produksjonsrapport 1 inngår i ein serie planlagde rapportar frå prosjektet Skole og konsert – frå formidling til dialog (DiSko). Desse rapportane blir utforma undervegs med og parallelt med FOU-prosessen og er ein del av arbeidet med å dokumentera prosjektet og spreie informasjon til aktuelle brukarar, til dømes skular, høgskular og universitet, interesserte musikarar, tilsette i DKS og fylka sine produksjonsmiljø.

Lenke til Produksjonsrapport 1, 2018 ligger nå på BRAGE.

 Workshop for performative kunstnere

Workshop for performative kunstnere

Medieomtaler av DiSko

Medieomtaler av DiSko