Samling på Jeløya

Samling på Jeløya

· Mandag 5. - onsdag 7. november 2018
· Hotell Jeløy Radio, Moss
· 35 deltakere fra skolene på Vestlandet og Østlandet, gamle og nye musikere, Høgskulen på Vestlandet og Kulturtanken

Bakgrunn
DiSko-prosjektet har tidligere hatt egne samlinger for Vestlandet i Haugesund høsten 2017 og Stord våren 2018. Samlingen på Jeløya høsten 2018 markerte både avrundingen av sekvens 1 på Vestlandet og oppstarten av sekvens 2 på Østlandet.

Invitasjoner
Alle skolene fikk tilbud om å stille med 2 representanter. Alle de 6 «gamle» musikerne fra Vestlandet og de 12 «nye» musikerne som har fått tilbud om engasjement i DiSko 2019, ble invitert. I tillegg ble en av søkerne spesielt invitert med tanke på engasjement som forsker i prosjektet.

Deltakelse
Samlingen hadde 35 deltakere, hvorav 17 fra skolene, 12 musikere, 5 fra Høgskulen på Vestlandet og 2 fra Kulturtanken.

Program
Mandag var tilreisedag for vestlendingene.

Tirsdag første del gjennomgikk prosjektets grunnlag, rapporter og erfaringer så langt. Andre del hadde gruppearbeid og utvekslinger mellom gruppene.

Onsdag reiste vestlendingene hjem, mens østlendingene arbeidet i grupper pr. skole.

Deling av kunnskap og erfaringer mellom gamle og nye aktører var nyttig og viktig. Hotell Jeløy Radio var et velegnet sted for samlingen, og deltakerne var svært godt fornøyd med hele opplegget.

Første akademiske artikkel om DiSko

Første akademiske artikkel om DiSko

Meningsfull workshop i Kulturtanken

Meningsfull workshop i Kulturtanken