Medforsker - Rebecca Almås

Rebecca Almås er medforsker i DiSko-prosjektet i 2019. Hun er utdannet faglærer i musikk og matematikk, og har en mastergrad i kreative fag og læreprosesser fra 2018. Masteroppgaven heter: Skulekorpsdireksjon. Eit diskursorientert bidrag til å forstå korleis direksjonspraksisar i skulekorps vert konstruert. (Conducting School-band: A discursive contribution to understand how conducting-practices in Norwegian school band being constructed)

Almås er til daglig høgskolelektor i musikkpedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for kunstfag. Hun underviser lærerstudenter ved GLU i musikk, og bachelorstudenter på Faglærer i musikk, i fagene arrangering/komponering, didaktikk, pedagogikk, profesjonsfag og musikkteori/hørelære. I tillegg arbeider hun som veileder, kontaktperson og lærer ved ulike praksisarenaer.

I tillegg til å arbeide på HVL underviser Almås i kulturskole og dirigerer skolekorps, og er opptatt av kunst og kulturtilbud til barn og unge i regionen.

Medforsker - Jonas Cisar Romme

Medforsker - Jonas Cisar Romme

Medforsker - Roy Aksel Waade

Medforsker - Roy Aksel Waade