Medforsker - Roy Aksel Waade

Medforsker - Roy Aksel Waade

Roy Aksel Waade er medforsker i DiSko-prosjektet i 2019. Waade er førstelektor ved Nord Universitet, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, campus Levanger., siden 2003. Før det var han lærer og rektor i kulturskole, lærer og inspektør i folkehøgskole, og lærer i grunnskole og videregående skole (i fagene norsk og musikk). I tillegg er han musiker, komponist/arrangør og dirigent (mest for band, kor og storband). Waade har erfaringer med DKS-prosjekter, musicals, Rikskonsert-turneer, diverse workshops og kurs, for bl.a. Musikk i Skolen og Kulturskolerådet, avd Trøndelag, med bl.a. regionalt samspilltilbud for unge musikere.

Roy Aksel Waade har en PhD i musikk: Tegnspråk i musikken: Soundpainting som improvisatorisk-kompositorisk verktøy (2016, monografi), og har ellers publisert artikler som omhandler improvisasjon og improvisasjonsdidaktikk.

Medforsker - Rebecca Almås

Gjestens skarpe blikk

Gjestens skarpe blikk