Ny musiker i DiSko: Hildegunn Hovde

Ny musiker i DiSko: Hildegunn Hovde

Hildegunn Hovde er utdannet sanger og pedagog fra Barratt Due Musikkinstitutt, med mastergrad i utøvende sang, og videreutdanning i «Live Electronics - musikkteknologi for utøvere» fra Norges musikkhøgskole (2018).

Hun har bakgrunn fra folkemusikk, og de siste 5 årene har hun jobbet stadig mer innen komposisjon og bruk av live electronics, feltopptak og samples innen improviserende samtidsmusikk.

Hovde har flere år som turnerende musiker for Rikskonsertene/Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken, mest med produksjonen «Superiopera», som er en interaktiv konsertforestilling der elevene er inkludert som deltagere.

I DiSko-prosjektet jobber hun kreativt sammen med en klasse på 8. trinn innen feltopptak, komposisjon og lydkunst, med GarageBand for iPad som eneste verktøy.  Gjennom prosjektet ønsker hun å skape refleksjoner rundt den digitale utviklingen, alle lydene vi omgir oss med i samfunnet, samt musikken og lyden vi og våre forfedre vokser opp med.

Nye musikere i DiSko: Parallax

Nye musikere i DiSko: Parallax

Forsker - Kari Holdhus

Forsker - Kari Holdhus