Nye musikere i DiSko

Nye musikere i DiSko

Sarah Camille Ramin Osmundsen, Jørn Erik Ahlsen Alkanger, Lius Baruch Machado og Alejandro Gispert har gjort mange skolekonserter i DKS gjennom mange år. De spilte sammen første gang i produksjonen GrunnLove i forbindelse med grunnlovsjubileet 2014.

Osmundsen jobber som tekstforfatter og utøver. Hun holder kurs i skriving og poesi for unge på skoler og i institusjoner, og ga i 2017 ut sin debutplate Sol.

Alkanger har 4-årig utøvende utdanning fra rytmisk linje ved UiA, og master i musikkvitenskap fra UiO. Han har de siste årene jobbet parallelt med studentprosjekter og konsertproduksjoner ved Norges musikkhøgskole, og har tidligere vært med på Rikskonsertenes forskningsprosjekt rundt Sanselåven, og har sammen med Osmundsen laget en barnehageforestilling.

Gisbert har en bachelor i musikk med påbygning PPU, og Baruch er en utøvende musiker som også gjør workshops i brasilianske rytmer, i tillegg til en rekke andre prosjekter.

Med utgangspunkt i et gitt tema skal musikerne sammen med elevene lage et konsertprogram som speiler dette tema. Dette vil skje gjennom tekst, bilder, komposisjon og utvalg av repertoar. 

foto: Kristin Aafløy Opdan

Forsker - Magne Espeland

Forsker - Magne Espeland

Nye musikere i DiSko: Parallax

Nye musikere i DiSko: Parallax