Nye musikere i DiSko: Parallax

Nye musikere i DiSko: Parallax

Parallax er en trio bestående av Are Lothe Kolbeinsen (gitar), Stian Omenås (trompet og perkusjon) og Ulrik Ibsen Thorsrud (perkusjon). Siden oppstarten i 2008 har trioen hatt flere hundre konserter i Europa, Asia, Nord- og Sør-Amerika, fordelt på 17 land. De ønsker å være en improvisasjonstrio som gir rom til alle de forskjellige musikalske preferanser utøverne har tilegnet seg opp gjennom tiden, og har valgt å legge seg på en kunstnerisk linje som henter inspirasjon fra ulike tradisjoner, jazz, folkemusikk, elektroakustisk musikk og minimalisme. Det er samspillet som står i sentrum, uavhengig av dogmer, lydmateriale og referanser. I de senere årene har Parallax fokusert mer og mer på å gå inn i ulike samarbeidsprosjekt/ kunstneriske møter med andre musikere, komponister og kunstnere innenfor ulike genre.

Parallax har siden 2010 turnert med den improviserte forestillingen Lydrommet på flere hundre skoler i store deler av landet. De enkelte av musikerne har også deltatt i flere andre DKS-produksjoner, og verkstedturneer i regi av Drivhuset musikkverksted. De har bred undervisningserfaring fra korps, musikkskoler, musikklinjer og høgskoler.

I disse produksjonene tar de vanligvis utgangspunkt i egne ideer og forestillinger om hva som er interessant eller viktig å presentere for skolene. Selv om de har lyktes godt med dette mener de det vil bli svært interessant å bygge noe på andre premisser, hvor de tar utgangspunkt i en ideutviklingsprosess med skolene.

Parallax har lang erfaring med å gå inn i tverrfaglige samarbeid, hvor de har opparbeidet forståelse og sensitivitet for å ivareta de ulike fagområdenes ideer og sammen komme fram til gode løsninger. Musikerne tror at ved å involvere elever i prosessen med å utvikle noe fra ide til ferdigstillelse, vil de få en kompetanse og mestringsfølelse som de kan ta med seg videre i andre fag og videre inn i arbeidslivet.

Parallax ønsker å utfordre elever og skolen i tverrfaglig jobbing innen musikk, tekst og visuell utforming. Gjennom gruppearbeid skal elevene jobbe kreativt over tid, der resultatet vil ende i en åpen og høytidelig kunstutstilling på skolen, for elevene, familie og venner. En Kunsthall. 

Parallax skal besøke sin skole tre ganger våren 2019. Første gang for å sette i gang prosjektet, så for å veilede/inspirere, til slutt for å fullføre og lande prosjektet.

Tematikk for kunstverkene er, følelser. Alle gruppene skal bruke pappesker i utformingen av sitt verk, som skal inneholde lyd, tekst og visuell utforming. 

www.parallax.no

Nye musikere i DiSko

Nye musikere i DiSko

Ny musiker i DiSko: Hildegunn Hovde

Ny musiker i DiSko: Hildegunn Hovde