Agenda kunstfagdidaktikk

Skjermbilde.PNG
 
 

Agenda kunstfagdidaktikk

Kunstfagdidaktikk i lærerutdanningen - en styrket agenda er et såkalt formidlingstiltak under DiSko-prosjektet. Tiltaket strekker seg over perioden 2018 - 2020, og har fått støtte fra Forskningsrådet. Siden navnet er så langt bruker vi gjerne kortformene Agenda kunstfagdidaktikk eller AK. Tiltaket er på mange måter en slags aksjon, basert på et nettverk av aktører i høgskoler med lærerutdanninger.

AK er kommet i stand på bakgrunn av en stigende bekymring for estetiske fag og læreprosesser i grunnskolelærerutdanningen, både når det gjelder omfang, søknad og gjennomføring. De håper prosjektet kan bidra til å øke lærerutdanningens kunnskap om forskning og innovasjon i feltet, og dermed legge et bedre grunnlag for drøftinger og tiltak for å bedre situasjonen.

Med AK vil de skape et nettverk av så mange som mulig av dem som underviser i estetiske fag i lærerutdanningen eller som har estetiske metoder og læreprosesser som sitt fagfelt i pedagogikk og didaktikk.

Aksjonen har en facebookgruppe der de utveksler synspunkter og deler dokument. Det oppfordres til å debattere situasjonen offentlig på egen institusjon, og de som er aktive i nettverket vil delta på seminarer og ta initiativ til skriveprosjekter der situasjonen belyses. Tanken er at nettverket skal tydeliggjøre og diskutere situasjonen for estetiske fag og læreprosesser i lærerutdanningen gjennom debatt og publisering, både populærvitenskapelig og akademisk.

AK vil ha aktiviteter under The Fjord Summer School 17. - 20. juni 2019 i Bergen/Stord, og Litteraturhuset i Bergen 12. november 2019. Debattmøtet under Art in Education 29. august 2019 på OsloMet måtte avlyses pga. liten interesse fra politiske partier.

Egil Rundberget