Her samles rapportene som produseres fra forskningsprosjektet DiSko
 

Skole og konsert - frå formidling til dialog (DiSko): Produksjonsrapport 1, 2018

Publisert på BRAGE